Sotavahinkosäätiön historia

Suomessa oli sotavuosien 1939 – 1945 aikana käytössä kansainvälisesti ainutlaatuinen järjestelmä sotavahinkojen korvaamiseksi. Pian talvisodan sytyttyä annetun sotavahinkolain perusteella toimineet vahinkovakuutusyhtiöiden perustamat Sotavahinkoyhdistys ja Irtaimiston sotavahinkoyhdistys korvasivat sotien aikana kaikkiaan noin 32 000 vahinkotapausta, joista 18 000 oli kiinteistöille aiheutuneita ja 14 000 irtaimistolle sattuneita. Vuoden 2004 rahassa laskettuna sotavahinkoyhdistysten maksamien korvausten yhteisarvo nousi yli 636 miljoonaan euroon. Tästä määrästä yli 240 miljoonaa euroa maksettiin talvisodan sotavahingoista.

SVS_Kuva_004A
Palopommit saivat aikaan suuria tuhoja kaupunkien puutalokortteleissa, mikä näkyi sotavahinkoyhdistykselle tulleiden korvaushakemusten tulvana. Kuvat ovat Helsingistä heinäkuun alusta 1941. (SA-kuva)

Palopommit saivat suurta tuhoa aikaan puutalokortteleissa.

Kun viimeisetkin sotavahinkokorvaukset oli selvitetty ja maksettu, sotavahinkoyhdistykset lopettivat toimintansa. Sotavahinkoyhdistys perusti vuonna 1954 Sotavahinkoyhdistyksen säätiön, joka muutti vuonna 2003 nimensä Sotavahinkosäätiöksi. Säätiön peruspääomaksi tulivat Sotavahinkoyhdistyksen lahjoituksena korvaustoiminnan päätyttyä yhdistyksen jäljelle jääneet varat.

Lahjoitusvarat ovat 60 toimintavuoden aikana yli kymmenkertaistuneet sijoitustoiminnan ansioista nykyrahassa 2,1 miljoonasta eurosta lähes 23 miljoonaan euroon, vaikka samana aikana on jaettu apurahoja ja avustuksia sekä tunnustuspalkintoja yli 10 miljoonan euron arvosta.

Jakovaroista on suuntautunut yli puolet tutkimus-, opetus- ja julkaisuapurahoihin, yli 30 prosenttia veteraaniavustuksiin ja vajaat 20 prosenttia maanpuolustusaatteelliseen toimintaan. Veteraaniavustusten edelleen supistuessa erityisesti maanpuolustusaatteellisen ja vapaaehtoisen maanpuolustustyön osuus kasvaa.

Vuodesta 2009 lähtien Sotavahinkosäätiö on myöntänyt maanpuolustuksellisia tunnustuspalkintoja henkilö- ja hankepalkintoina Kadettikunnan, Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton piirissä ansiokkaasta maanpuolustustyöstä. Näitä palkintoja on myönnetty kuluva vuosi mukaan luettuna yhteensä 208 000 euroa ja kaikkiaan 118 palkinnonsaajalle, keskimäärin 1 700 euroa palkintoa kohden. Palkintojen perusselvittelyä ja ehdollepanoa varten on maanpuolustusjärjestöillä ja säätiöllä yhteinen toimikunta. Lisäksi Maasotakoululle on myönnetty koulun päättämiin oppilaspalkintoihin noin 18 000 euroa. Näin ollen näitä maanpuolustustyötä tukevia palkintoja on viimeisten kuuden vuoden aikana myönnetty säätiöstä yhteensä noin 226 000 euroa.

Vuonna 2004 ilmestyi Sotavahinkosäätiön 50-vuotisjuhlan kunniaksi valtiotieteen tohtori Jari Leskisen kirjoittama historiateos ”Tulevaisuuden turvaksi”. Kirja on tilattavissa ja noudettavissa asiamieheltä.