Sotavahinkosäätiön vuoden 2017 avustukset

Sotavahinkosäätiö on myöntänyt vuonna 2017 yhteensä 330 000 euroa 40 eri taholle.
Sotavahinkosäätiö tukee ja edistää taloudellista ja yhteiskunnallista tutkimus-, opetus- ja
julkaisutoimintaa, kuitenkin ensisijaisesti sellaista edellä mainittua toimintaa, joka liittyy sotiimme.

Säätiö voi myös tukea muuta sotiimme liittyvää toimintaa ja vapaaehtoista
maanpuolustustyötä.
Säätiö myöntää edellä mainittuihin tarkoituksiin 300 000 – 400 000 euroa vuosittain.

Tuki jakaantuu tällä hetkellä kolmeen haaraan: veteraanitukeen, vapaaehtoiseen
maanpuolustustyöhön sekä tutkimus-, opetus- ja julkaisutoimintaan.

Vuonna 2017 avustukset jakautuivat seuraavasti:
Veteraanituki 100 000 euroa.
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö 115 000 euroa.
Taloudellinen ja yhteiskunnallinen tutkimus-, opetus- ja julkaisutoiminta 115 000 euroa.
Suurimmat yksittäiset tuen saajat ovat olleet Suomen Sotaveteraaniliitto ja
Rintamaveteraaniliitto sekä Suomen Pojat Virossa, joiden kautta yhteensä 100 000 euron
tuki on jakautunut täsmätukena yli 240 henkilölle edistämään terveydenhoitoa ja kotona
asumista.
Muita suurimpia tuen saajia vuonna 2017 olivat Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK ja
muut maanpuolustusjärjestöt sekä Kadettikunta ry turvallisuuspoliittiseen koulutus- ja
kasvatustyöhön.
Avustuksia ja apurahoja myönnetään kolmessa kokouksessa vuosittain. Apurahojen
hakuajat päättyvät 1.4., 1.7 ja 1.11. ja ne haetaan sähköisesti apurahat linkin kautta.